آرامش و اطمینان یک سرمایه گذاری  

واحد های اکازیون 

 

 
1/7

1+1  PRICE

310.000 TL

1/13

1+1  PRICE

285.000 TL

1/8

1+1  PRICE

290.000 TL

اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه 

1/17

شروع قیمت از

۸۰۰.۰۰۰ لیر