تماس با ما

از اینکه مارا ترجیح میدهید سپاسگذاریم

آدرس دفتر کارن گروپ

Halil Rıfat Paşa Mahallesi- Yüzer Havuz Sokak- Birlik Apart 17/19 - NO: 5

 Şişli/İstanbul/Turkey

info@karengp.com


GSM1: +90 531 594 7070

GSM2: +90 531 738 4040