مغز اعصاب

جراحی های مغز و اعصاب در بهترین وپیشرفته ترین بیمارستانهای ترکیه و بابهره  گیری از مدرن ترین و پیشرفته ترین و تجهیزات و تکنولوژی های بروز دنیا 

ارتوپدی

انواع جراحی های ترمیمی و پزشکی با بهره گیری از متدها وملزومات بروز دنیا در بیمارستانهای فوق تخصصی   وبا بهره مندی ازپزشکان مجرب و بنام دنیا 

قلب و داخلی

جراحی و تداوی انواع بیماریهای قلب و داخلی  بااستفاده از پیشرفته ترین تجهیزات وتکنولوژی های  دنیایپزشکی وسلامت در بهترین بیمارستانهای ترکیه

 چشم پزشکی 

جراحی های چشم پزشکی ولیزیک و اصلاح مشکلات دوربینی ونزدیک بینی و استیکمات با اسفاده از بروزترین و مدرن ترین تجهیزات چشم پزشکی دنیا